Johncms 7 mod 2018

Đầu tiên Xin các Bạn Đọc 1 Chút Vì Là Johncms7 Nên Sẽ khác Rất Nhiều …

– Bản Này Mình Đã Chạy Framework Nên các Bạn Có Thể Sài Luôn :
– Thứ 2 : Muốn Chỉnh Database config thì ở : system/config/database.local.php
– Thư 3 : Chỉ Chạy Trên Php 5.5 Trở Lên Nhé
– Thứ 4 : code có file Pass : haidangpro (tại sao là haidangpro mà không phải là chuối vì đó là tên con trai mình)

Chức năng :

– Mod modal đăng nhập , đăng ký , quên mk , ckeck user name khi đăng ký (chỉ Trên Pc cái này có thể chỉnh lại )
– Mod ajax : Chatbox , Phân Trang home , Ở Xem Thêm Trong Forum ,Mod show Bài Viết Chuyên Mục Ở Home…
– Mod mod rewrite No id …Còn các cái khác tự tìm hiểu …

Download

Pass Giải Nén : haidangpro (Data trong code)
Code By Chuối V4 – Team
local_offerevent_note

account_box admin

3 thoughts on “Johncms 7 mod 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *