Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost

Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost

Nếu khi cài johncms trên localhost bạn bị lỗi Invalid IP, ví dụ khi cài bằng xampp
Để khắc phục lỗi này
Vào incfiles/classes/core.php
Tìm

 PHP Code:

<?php
$ip = ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']) or die('Invalid IP');?>

Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost tất cả thành

 PHP Code:

<?php
$ip = '127.0.0.1';?>

Lưu lại là xong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *