Hướng dẫn mod điểm tín nhiệm cho JohnCMS

Các bước làm :
B1: Vào phpmyadmin chọn Sql chạy

 PHP Code:

<?php
ALTER TABLE `users` ADD `tinnhiem` INT NOT NULL
?>

B2: Vào forum/index.php tìm

 PHP Code:

<?php
$congcamon=mysql_fetch_array(mysql_query('SELECT * FROM `users` WHERE `id` = "' . trim($_GET['user']) . '"'));?>

thêm dưới

 PHP Code:

<?phpif ($rights>=3){mysql_query("UPDATE `users` SET `tinnhiem`='" . ($congcamon['tinnhiem'] + 1) . "' WHERE `id` = '" . trim($_GET['user']) . "'");
}?>

Để hiển thị điểm tín nhiệm trong bài viết thì bạn thêm code

 PHP Code:

<?php
$nick = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `id` = ' " . $res['user_id'] . "' "));
echo 'Điểm tín nhiệm '.$nick[tinnhiem].'';?>

Muốn hiển thị ở head.php thì thêm

 PHP Code:

<?php
$nick = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `id` = ' " . $user_id . "' "));
echo 'Điểm tín nhiệm '.$nick[tinnhiem].'';?>
local_offerevent_note

account_box admin


local_offer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *