Code quản lý file trực tiếp trên host cho johncms

Hướng dẫn cài đặt:
  • Tạo thư mục có tên /z ở thư mục gốc (tên tùy ý nhé).
  • Up code bên dưới vào thư mục này.
  • Xả nén code dưới vào đây luôn
  • Mở trình duyệt: tenmien/z
  • Tải lại trang. Đăng nhập Tmc/123456
  • Mở cài đặt để chỉnh lại tài khoản, mật khẩu và các thông số khác!
Tải code: Lpanel 2.4f.zip
local_offerevent_note

account_box admin

One thought on “Code quản lý file trực tiếp trên host cho johncms

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *