Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost

Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost Nếu khi cài johncms trên localhost bạn bị lỗi Invalid IP, ví dụ khi cài bằng xampp Để khắc phục lỗi này Vào incfiles/classes/core.php

event_note
close

Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost Nếu khi cài johncms trên localhost bạn bị lỗi Invalid IP, ví dụ khi cài bằng xampp Để khắc phục lỗi này Vào incfiles/classes/core.php

Read more

Posted in Mod Johncms

Hướng dẫn mod điểm tín nhiệm cho JohnCMS

Các bước làm : B1: Vào phpmyadmin chọn Sql chạy  PHP Code: <?php ALTER TABLE `users` ADD `tinnhiem` INT NOT NULL ?> B2: Vào forum/index.php tìm  PHP Code: <?php $congcamon=mysql_fetch_array(mysql_query(‘SELECT * FROM `users` WHERE `id` = “‘ . trim($_GET[‘user’]) . ‘”‘));?> thêm dưới  PHP Code: <?phpif ($rights>=3){mysql_query(“UPDATE `users` SET `tinnhiem`='” . ($congcamon[‘tinnhiem’] + 1) . “‘ WHERE `id` = ‘” . trim($_GET[‘user’]) . “‘”); }?> Để hiển thị điểm tín nhiệm

event_note
close

Các bước làm : B1: Vào phpmyadmin chọn Sql chạy  PHP Code: <?php ALTER TABLE `users` ADD `tinnhiem` INT NOT NULL ?> B2: Vào forum/index.php tìm  PHP Code: <?php $congcamon=mysql_fetch_array(mysql_query(‘SELECT * FROM `users` WHERE `id` = “‘ . trim($_GET[‘user’]) . ‘”‘));?> thêm dưới  PHP Code: <?phpif ($rights>=3){mysql_query(“UPDATE `users` SET `tinnhiem`='” . ($congcamon[‘tinnhiem’] + 1) . “‘ WHERE `id` = ‘” . trim($_GET[‘user’]) . “‘”); }?> Để hiển thị điểm tín nhiệm

Read more

Posted in Mod Johncms

Thêm biến nhận dạng thiết bị Smartphone cho johnCMS

Thêm biến nhận dạng thiết bị Smartphone cho johnCMS Mặc định đối với mã nguồn Johncms đã có sẵn một Biến để giúp nhận biết được đâu là mobile và đâu là Desktop , đó

event_note
close

Thêm biến nhận dạng thiết bị Smartphone cho johnCMS Mặc định đối với mã nguồn Johncms đã có sẵn một Biến để giúp nhận biết được đâu là mobile và đâu là Desktop , đó

Read more

Posted in Mod Johncms

Johncms 7 mod 2018

Đầu tiên Xin các Bạn Đọc 1 Chút Vì Là Johncms7 Nên Sẽ khác Rất Nhiều … – Bản Này Mình Đã Chạy Framework Nên các Bạn Có Thể Sài Luôn : – Thứ 2 : Muốn

event_note
close

Đầu tiên Xin các Bạn Đọc 1 Chút Vì Là Johncms7 Nên Sẽ khác Rất Nhiều … – Bản Này Mình Đã Chạy Framework Nên các Bạn Có Thể Sài Luôn : – Thứ 2 : Muốn

Read more

Posted in Mod Johncms