Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost

Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost Nếu khi cài johncms trên localhost bạn bị lỗi Invalid IP, ví dụ khi cài bằng xampp Để khắc phục lỗi này Vào incfiles/classes/core.php

event_note
close

Hướng dẫn sửa lỗi Invalid IP khi cài johncms trên localhost Nếu khi cài johncms trên localhost bạn bị lỗi Invalid IP, ví dụ khi cài bằng xampp Để khắc phục lỗi này Vào incfiles/classes/core.php

Read more

Posted in Mod Johncms

Hướng dẫn mod điểm tín nhiệm cho JohnCMS

Các bước làm : B1: Vào phpmyadmin chọn Sql chạy  PHP Code: <?php ALTER TABLE `users` ADD `tinnhiem` INT NOT NULL ?> B2: Vào forum/index.php tìm  PHP Code: <?php $congcamon=mysql_fetch_array(mysql_query(‘SELECT * FROM `users` WHERE `id` = “‘ . trim($_GET[‘user’]) . ‘”‘));?> thêm dưới  PHP Code: <?phpif ($rights>=3){mysql_query(“UPDATE `users` SET `tinnhiem`='” . ($congcamon[‘tinnhiem’] + 1) . “‘ WHERE `id` = ‘” . trim($_GET[‘user’]) . “‘”); }?> Để hiển thị điểm tín nhiệm

event_note
close

Các bước làm : B1: Vào phpmyadmin chọn Sql chạy  PHP Code: <?php ALTER TABLE `users` ADD `tinnhiem` INT NOT NULL ?> B2: Vào forum/index.php tìm  PHP Code: <?php $congcamon=mysql_fetch_array(mysql_query(‘SELECT * FROM `users` WHERE `id` = “‘ . trim($_GET[‘user’]) . ‘”‘));?> thêm dưới  PHP Code: <?phpif ($rights>=3){mysql_query(“UPDATE `users` SET `tinnhiem`='” . ($congcamon[‘tinnhiem’] + 1) . “‘ WHERE `id` = ‘” . trim($_GET[‘user’]) . “‘”); }?> Để hiển thị điểm tín nhiệm

Read more

Posted in Mod Johncms

Hướng dẫn mod phân trang bài viết cho johncms

Hướng dẫn mod phân trang bài viết cho johncms Vào đề đầu tiên bạn mở forum/index.php Tìm đoạn code sau.  PHP Code: <?php $text = $res[‘text’]; if ($set_forum[‘postcut’]) {// Если текст длинный, обрезаем и даем ссылку на полный вариантswitch ($set_forum[‘postcut’]) { case 2:$cut = 10000; break; case 3:$cut = 30000; break; default :$cut = 5000; } } if ($set_forum[‘postcut’] && strlen($text) > $cut) {$text = substr($text, 0, $cut);$text = functions::checkout($text, 1, 1);$text = preg_replace(‘#\[c\](.*?)\[/c\]#si’, ‘<div class=”quote”>\1</div>’, $text); if ($set_user[‘smileys’])$text = functions::smileys($text, $res[‘rights’] ? 1 : 0); echo bbcode::notags($text) . ‘…<br /><a href=”‘.$home.’/forum/’ . functions::nhanhnao($type1[‘text’]) . ‘_p’ . $res[‘id’] . ‘.html”>’ . $lng_forum[‘read_all’] . ‘ >></a>’;

event_note
close

Hướng dẫn mod phân trang bài viết cho johncms Vào đề đầu tiên bạn mở forum/index.php Tìm đoạn code sau.  PHP Code: <?php $text = $res[‘text’]; if ($set_forum[‘postcut’]) {// Если текст длинный, обрезаем и даем ссылку на полный вариантswitch ($set_forum[‘postcut’]) { case 2:$cut = 10000; break; case 3:$cut = 30000; break; default :$cut = 5000; } } if ($set_forum[‘postcut’] && strlen($text) > $cut) {$text = substr($text, 0, $cut);$text = functions::checkout($text, 1, 1);$text = preg_replace(‘#\[c\](.*?)\[/c\]#si’, ‘<div class=”quote”>\1</div>’, $text); if ($set_user[‘smileys’])$text = functions::smileys($text, $res[‘rights’] ? 1 : 0); echo bbcode::notags($text) . ‘…<br /><a href=”‘.$home.’/forum/’ . functions::nhanhnao($type1[‘text’]) . ‘_p’ . $res[‘id’] . ‘.html”>’ . $lng_forum[‘read_all’] . ‘ >></a>’;

Read more

Posted in Uncategorized

Thêm biến nhận dạng thiết bị Smartphone cho johnCMS

Thêm biến nhận dạng thiết bị Smartphone cho johnCMS Mặc định đối với mã nguồn Johncms đã có sẵn một Biến để giúp nhận biết được đâu là mobile và đâu là Desktop , đó

event_note
close

Thêm biến nhận dạng thiết bị Smartphone cho johnCMS Mặc định đối với mã nguồn Johncms đã có sẵn một Biến để giúp nhận biết được đâu là mobile và đâu là Desktop , đó

Read more

Posted in Mod Johncms

Share code forum johncms vina4u.vn

Share code forum johncms vina4u.vn Nguồn: cuibapvh P/s: code thấy có nhiều bạn khen rồi nhiều bạn xin xỏ thuê nhờ mod giống theo này nọ. Nay share code luôn cho anh em khỏi mất

event_note
close

Share code forum johncms vina4u.vn Nguồn: cuibapvh P/s: code thấy có nhiều bạn khen rồi nhiều bạn xin xỏ thuê nhờ mod giống theo này nọ. Nay share code luôn cho anh em khỏi mất

Read more

Johncms 7 mod 2018

Đầu tiên Xin các Bạn Đọc 1 Chút Vì Là Johncms7 Nên Sẽ khác Rất Nhiều … – Bản Này Mình Đã Chạy Framework Nên các Bạn Có Thể Sài Luôn : – Thứ 2 : Muốn

event_note
close

Đầu tiên Xin các Bạn Đọc 1 Chút Vì Là Johncms7 Nên Sẽ khác Rất Nhiều … – Bản Này Mình Đã Chạy Framework Nên các Bạn Có Thể Sài Luôn : – Thứ 2 : Muốn

Read more

Posted in Mod Johncms

Code forum johncms làm forum chuẩn seo

Code này của OIV. Mình thấy trên một diễn đàn nước ngoài về se ae :v Chức Năng:  – Chatbox ngoài trang chủ (Chatbox autoload ajax phù hợp với tất cả loại thiết bị từ

event_note
close

Code này của OIV. Mình thấy trên một diễn đàn nước ngoài về se ae :v Chức Năng:  – Chatbox ngoài trang chủ (Chatbox autoload ajax phù hợp với tất cả loại thiết bị từ

Read more

Posted in Johncms

Code forum johncms cực kỳ gọn nhẹ

Code forum johncms cực kỳ gọn nhẹ – Bản này mình mod từ JohnCMS gốc 6.2.0 – Một số chức năng cơ bản đủ cho các bạn làm 1 forum đơn giản – Các chức năng: –

event_note
close

Code forum johncms cực kỳ gọn nhẹ – Bản này mình mod từ JohnCMS gốc 6.2.0 – Một số chức năng cơ bản đủ cho các bạn làm 1 forum đơn giản – Các chức năng: –

Read more

Posted in Uncategorized

Chia sẻ bộ code tiện ích dành cho mã nguồn johncms

Chia sẻ bộ code tiện ích dành cho mã nguồn johncms Code tiện ích có thể hiểu như là code cần thiết có thể sử dụng dễ dàng ,với bộ code này các bạn có

event_note
close

Chia sẻ bộ code tiện ích dành cho mã nguồn johncms Code tiện ích có thể hiểu như là code cần thiết có thể sử dụng dễ dàng ,với bộ code này các bạn có

Read more

Hướng dẫn bảo mật website trước tấn công local

      Hướng dẫn bảo mật website trước tấn công local Trong quá trình sử dụng hosting chúng ta không tránh khỏi được tình huống tấn công local vì vậy rất khó để tránh khỏi

event_note
close

      Hướng dẫn bảo mật website trước tấn công local Trong quá trình sử dụng hosting chúng ta không tránh khỏi được tình huống tấn công local vì vậy rất khó để tránh khỏi

Read more

Posted in Bảo mật Web